Skocz do treści

Artur Stefankiewicz

A Stefankiewicz bProf. dr hab. Artur R. Stefankiewicz uzyskał stopień magistra chemii w 2005 roku pod kierunkiem Prof. dr hab. Wandy Radeckiej-Paryzek na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu. Następnie rozpoczął studia doktoranckie w grupie laureata nagrody Nobla, Prof. Jean-Marie Lehna w Strasburgu, które ukończył w roku 2009.

W latach 2009-2013 pracował jako stażysta podoktorski na Uniwersytecie w Cambridge (Wielka Brytania) w zespole Prof. Jeremiego K. M. Sandersa. Jego głównym kierunkiem badań jest szeroko rozumiana chemii supramolekularna. Zajmuje się syntezą, badaniem właściwości fizykochemicznych i funkcji multidynamicznych nanostruktur takich jak nanokapsuły, polimery czy materiały adaptacyjne. Jest współautorem 55 publikacji naukowych (H-index = 20), w tym tych najbardziej prestiżowych m.in. Science, Nature Commun., Angew. Chem. Int. Ed., Advance Science, Chemical Review czy Chemical Society Review.

Dr hab. Artur Stefankiewicz jest beneficjentem wielu programów naukowych m.in. Marie Curie (UE), Homing Plus (FNP), Lider (NCBIR), Sonata Bis (NCN) czy Iuventus Plus (MNiSW). Za swoje osiągnięcia naukowe został wielokrotnie nagradzany m.in. był stypendystą BGF, laureatem nagrody naukowej Polskiego Towarzystwa Chemicznego za najlepszą habilitację czy zdobywcą nagrody finałowej tygodnika Polityka. Od 2019 r. jest członkiem Akademii Młodych Uczonych.

Obecnie jest wicedyrektorem Centrum Zaawansowanych Technologii UAM w Poznaniu oraz kierownikiem Priorytetowego Obszaru Badawczego (Chemia, Inżynieria materiałowa) w projekcie IDUB. (PL)

Więcej informacji na: http://arsgroup.amu.edu.pl/