Skocz do treści

Dorota Czajkowska-Szczykowska

Dr hab. Dorota Czajkowska-Szczykowska – nauki chemiczne (chemia organiczna).

Adiunkt w Katedrze Chemii Organicznej Uniwersytetu w Białymstoku; specjalizuje się w chemii steroidów i syntezie organicznej.

Od początku związana z zespołem prof. dr. hab. Jacka W. Morzyckiego, gdzie zdobyła doświadczenie w syntezie produktów naturalnych, głównie związków steroidowych o właściwościach biologicznych (m. in. cholafanów i pochodnych witaminy D). Po obronie pracy doktorskiej p.t. „Zastosowanie metatezy olefin w syntezie związków makrocyklicznych” jej zainteresowania badawcze objęły również syntezę rotorów oraz innych maszyn molekularnych otrzymywanych z cząsteczek steroidów – struktur wykazujących właściwości pożądane w nanotechnologii oraz optyce i fotonice.

Jest laureatką kilku Nagród Rektora Uniwersytetu w Białymstoku za działalność naukową oraz nagród przyznawanych przez studentów za działalność dydaktyczną. Współautorka artykułów naukowych w czasopismach z listy JCR. Realizowała bądź kierowała kilkoma projektami badawczymi finansowanymi przez swoją macierzystą Uczelnię, MNiSW oraz NCN, uzyskując m.in. pozytywną decyzję finansowania grantu SONATA 1 i BMN-174 (UwB). Współpracuje z ośrodkami naukowymi z USA (University of California, UCLA) i Meksyku (CINVESTAV). Sekretarz Sekcji Chemii Organicznej PTChem, ekspertka w Podlaskim Konkursie Chemicznym, członkini Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie oraz Komisji Nauk Chemicznych i Fizycznych działającej przy tym Oddziale, członkini The Isoprenoid Society.

Mama Hani i Adasia.