Skocz do treści

Ewelina Piktel

Zatrudniona jest jako adiunkt, pracownik naukowy na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angieskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jej główna działalność naukowa koncentruje się na poszukiwaniu nowych nanoterapeutyków, opartych głównie na nanocząstkach metalicznych oraz substancjach aktywnych błonowo, mogących znaleźć praktyczne zastosowanie w leczeniu zakażeń bakteryjnych i grzybiczych, a także chorób nowotworowych.

Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w roku 2018. Była kierownikiem i wykonawcą zarówno polskich projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, jak i wykonawcą w grantach realizowanych we współpracy międzynarodowej. Swoje doświadczenie naukowe poszerzała również podczas staży naukowych, m.in. na Uniwersytecie Kopenhaskim (Dania). Jest laureatką stypendium Naukowej Fundacji Polpharmy oraz laureatką kilku nagród JM Rektora UMB za osiągnięcia naukowe. Wyniki swoich badań zaprezentowała w blisko 50 publikacjach naukowych, głównie w czasopismach z listy JCR.