Skocz do treści

Jarogniew Łuszczki

Prof. dr hab. n. med. Jarogniew J. Łuszczki (ur. 1974) ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie (1999), pracuje w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii UM w Lublinie. Zajmuje się analizą izobolograficzną interakcji zachodzących pomiędzy lekami przeciwpadaczkowymi oraz wpływem ligandów receptorów kannabinoidowych na procesy związane z padaczką. Stworzył podstawy oceny interakcji lekowych przy wykorzystaniu wskaźnika korzyści (benefit index) biorąc pod uwagę działanie terapeutyczne i neurotoksyczne łącznie podawanych leków. Stworzył szkołę analizy izobolograficznej promując do chwili obecnej 10 doktorów i 30 magistrów farmacji i analityki medycznej.

Jest autorem i współautorem ponad 180 prac oryginalnych i poglądowych z dziedziny farmakologii i patofizjologii. Otrzymał szereg nagród i wyróżnień naukowych m.in.: stypendium dla wybitnego młodego naukowca MNiSW (2008-2010), wyróżnienie Prezydenta RP – Lecha Kaczyńskiego „Mój talent dla Polski” (2006), stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (dwukrotnie w 2003 i 2004). Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2012).