Skocz do treści

Joanna Kułaga-Przymus

Jest profesorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pracuje na Wydziale Matematyki i Informatyki, w Katedrze Teorii Ergodycznej i Układów Dynamicznych. Członkini zespołu Dynamika i Teoria Ergodyczna w ramach Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości DAMSI. Laureatka m.in. nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego i nagrody PTM dla młodych matematyków. Stypendystka FNP i MNiSW. Absolwentka ZS UMK Gimnazjum i Liceum Akademickiego. Pracę magisterską oraz doktorską napisała pod kierunkiem prof. Mariusza Lemańczyka. Po obronie doktoratu pracowała przez dwa lata w IM PAN oraz odbyła staż podoktorski w CNRS (University of Aix-Marseille, Francja). Jej zainteresowania badawcze w ostatnim czasie koncentrują się wokół hipotezy Sarnaka dotyczącej losowości funkcji Möbiusa i zagadnień związanych z teorią układów B-wolnych oraz ich powiązań z teorią liczb.