Skocz do treści

Justyna Cybulska

J.CybulskaDr hab. inż. Justyna Cybulska (członkini AMU PAN) jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Agrofizyki PAN. Jako chemik i technolog żywności zajmuje się badaniami nanostruktury i biochemii ścian komórkowych. Do jej zainteresowań naukowych należą też oddziaływania i funkcjonalność polisacharydów oraz ich kompleksów, a także jakość żywności i opracowywanie nowych produktów spożywczych.

Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych, głównie w czasopismach indeksowanych na liście filadelfijskiej. Była kierownikiem kilku projektów naukowych, m.in. LIDER (NCBR), Opus (NCN), Iuventus Plus (MNiSW), Pomost (FNP) oraz wykonawcą w kilkudziesięciu projektach.
Justyna Cybulska jest laureatką m.in. Marie Curie Fellowship, stypendium Leonardo da Vinci, stypendium rządu francuskiego, programu YGGDRASIL (The Research Council of Norway), stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW oraz wyróżnienia Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN.

Odbyła staże w Katholieke Universiteit Leuven, Institut National de la Recherche Agronomique, Karpenko Physico-Mechanical Institute of NAS Ukraine, The Norwegian University of Science and Technology.

Jest członkiem Komitetu Nauk Agronomicznych PAN, Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki PAN oraz Rady Programowej Stacji Naukowej PAN w Paryżu.

Wypromowała trzech doktorów, w tym dwóch jako promotor pomocniczy. Obecnie jest promotorem dwóch doktorantów.

Dr hab. inż. Justyna Cybulska pracuje jako ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, jest członkiem Komitetu Zarządzającego akcji COST NEUBIAS. Od 2016 r. jest członkiem Akademii Młodych Uczonych PAN.