Skocz do treści

Maciej Sałaga

Uzyskał stopień doktora nauk medycznych w Zakładzie Biochemii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, na którym obecnie zajmuje pozycję profesora uczelni. Celem jego badań jest scharakteryzowanie nowych mechanizmów molekularnych, które mogą stać się celem dla leków o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwbiegunkowym. Do jego głównych zainteresowań należy patofizjologia nieswoistych chorób zapalnych jelit (NZJ) oraz zespołu jelita drażliwego (IBS). Poza tym Dr Maciej Sałaga zajmuje się rolą regulacji aktywności białek G w przewodzie pokarmowym. Interesują go przede wszystkim białka z rodziny RGS i ich wpływ na endogenne układy receptorowe (kanabinoidowy, opioidowy i serotoninowy). Jego warsztat badawczy obejmuje przede wszystkim zwierzęce modele NZJ, bólu trzewnego, biegunki, choroby wrzodowej żołądka oraz cukrzycy typu 2. Dr Maciej Sałaga jest współautorem 39 artykułów badawczych i 23 przeglądowych w międzynarodowych czasopismach. Indeks H = 19, całkowita liczba cytowań 1064. Był również mówcą na licznych konferencjach takich jak, European Opioid Conference 2013, Guildford, UK, VIIth Joint Meeting on Medicinal Chemistry 2013 Lublin, Polska and United European Gastroenterology Week 2016, Wiedeń, Austria.

W latach 2018-2020 był członkiem Young Talent Group w Europejskiej Unii Gastroenterologicznej.

Odbył staże zagraniczne w następujących ośrodkach:

Neurobiology Research Unit, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark.

Chemistry and Medical Neuroengineering Independent Unit, Medical University of Lublin, Lublin, Poland.

Department of Neuroscience, The Scripps Research Institute, Jupiter, FL, USA.

Vanderbilt University Medical Center, Nashville, TN, USA.