Skocz do treści

Maciej Wojtkowski

Prof. dr hab. Maciej Wojtkowski (ur. 1975) zajmuje się zastosowaniami optyki w medycynie. Swoją pracą Maciej Wojtkowski wniósł znaczący wkład w rozwój optycznych metod obrazowania tkanki. Wraz z kolegami z Zespołu Fizyki Medycznej UMK w Toruniu skonstruował pierwsze na świecie urządzenie do przyżyciowego obrazowania siatkówki ludzkiej za pomocą tomografii optycznej SOCT. Prof. Wojtkowski jest autorem ponad 120 publikacji w tym 63 w czasopismach z listy filadelfijskiej, oraz pięciu patentów.

W roku 2007 prof. Wojtkowski został uhonorowany renomowanym wyróżnieniem/grantem badawczym European Young Investigator Award w wysokości 1 200 000 Euro, w ramach, przewidziane było finansowanie stworzenia własnej grupy badawczej. W trakcie swojej kariery akademickiej doktor Wojtkowski nabywał doświadczenia w pracy laboratoryjnej pracując na wielu stażach naukowych na Uniwersytecie Wiedeńskim, Uniwersytecie Kent w Canterbury oraz w Massachusetts Institute of Technology w USA. Obecnie dr hab. Maciej Wojtkowski prowadzi własną grupę badawczą – Zespół Optycznego Obrazowania Biomedycznego w Instytucie Fizyki UMK w Toruniu (http://obig.fizyka.umk.pl).