Skocz do treści

Marcin Magierowski

Dr hab. n. med. Marcin Magierowski (ur. 1987 r.) jest pracownikiem Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, pełniąc obowiązki kierownika Pracowni Inżynierii Komórkowej i Diagnostyki Izotopowej. Swoje prace badawcze prowadzi w Katedrze Fizjologii, kierując obecnie grantami finansowanymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki. Tytuł doktora nauk medycznych z wyróżnieniem uzyskał w 2016 roku. Dr Magierowski jest laureatem stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców, stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, nagrody Naukowej Fundacji Polpharmy i wielu innych.

Badania prowadzone przez dr. Magierowskiego oraz założoną przez niego grupę badawczą Gaseous Mediators and Experimental Gastroenterology Lab dotyczą fizjologii, patofizjologii i farmakologii przewodu pokarmowego, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału terapeutycznego nowych proleków uwalniających endogenne gazowe mediatory, takie jak tlenek węgla czy siarkowodór (https://gameg.cm-uj.krakow.pl). Wyniki tych badań zostały opublikowane w prestiżowych czasopismach naukowych znajdujących się w pierwszym kwartylu w dziedzinie gastroenterologii i farmakologii. Dr Magierowski rozwijał swój warsztat naukowy i prowadził swoje badania m.in. w McMaster University w Kanadzie, Newcastle University w Wielkiej Brytanii czy też w Erasmus Medical Centre w Rotterdamie (Niderlandy).