Skocz do treści

Mateusz Kwaśnicki

mateusz kwasnicki04

Dr hab. Mateusz Kwaśnicki — matematyk na Wydziale Matematyki Politechniki Wrocławskiej. Laureat m.in. nagrody Gordina, nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego i nagrody PTM dla młodych matematyków, stypendysta FNP i MNiSW. Absolwent SP 98 i LO 3 we Wrocławiu, wychowanek wspaniałych nauczycieli: Jadwigi i Augustyna Kałużów, Krzysztofa Omiljanowskiego i Przemysława Szczepaniaka. Pracę magisterską i doktorat napisał pod kierunkiem prof. Tadeusza Kulczyckiego. Członek zespołu badawczego założonego przez prof. Tomasza Byczkowskiego. Choć jest matematykiem-teoretykiem, ma w dorobku pracę w Journal of Engineering Mathematics. W swoich badaniach zajmuje się związkami między procesami stochastycznymi, równaniami różniczkowymi oraz operatorami pseudoróżniczkowymi. Udowodnił równość norm operatorowych dyskretnej i ciągłej transformaty Hilberta na przestrzeniach Lp — pytanie o taką równość postawili M. Riesz i E.C. Titchmarsh 90 lat temu. Podał pełną charaketryzację klasy funkcji “o kształcie dzwonu”, pojęcia wprowadzonego około 70 lat temu. Autor cyklu prac dotyczących ułamkowego operatora Laplace’a.

Więcej informacji: http://prac.im.pwr.edu.pl/~kwasnicki/main.php