Skocz do treści

Michał Bogdziewicz

Moje zainteresowania naukowe skupiają się na ekologii lasu, a w szczególności mechanizmach odpowiedzialnych za regeneracje drzew. W centralnym punkcie znajdują się lata nasienne. Wiele roślin, w tym większość gatunków lasotwórcznych naszego obszaru świata, produkuje nasiona raz na kilka lat, w sposób zmasowany i zsynchronizowany na dużych obszarach (nawet sub-kontynentalnych). Zjawisko to odgrywa kluczową rolę zarówno dla odnowień lasów jak i funkcjonowania sieci pokarmowych.

Doktorat obroniłem w 2017 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbyłem szereg staży naukowych między innymi w takich instytucjach jak Harvard Forest (USA), University Autonoma de Barcelona (Hiszpania), oraz Université Grenoble Alpes (Francja). Kierowałem bądź kieruje pięcioma grantami NCN, jestem też partnerem w grantach zagranicznych instytucji, np. brytyjskiego NERC. Za swoją pracę byłem wielokrotnie nagradzany, min. Nagrodą Naukową Miasta Poznań, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych naukowców, Stypendium Start FNP.