Skocz do treści

Michał Wierzchoń

Dr Michał Wierzchoń, psycholog poznawczy, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, lider zespołu badawczego: Laboratorium Badań Świadomości (Consciousness Lab, www.c-lab.pl).

Jego zainteresowania badawcze obejmują tematykę świadomości i nieświadomości w ujęciu poznawczym; prowadzi między innymi badania dotyczące subiektywnych miar świadomości, uczenia mimowolnego, pamięci ukrytej, percepcji subliminalnej, rywalizacji obuocznej i substytucji sensorycznej. Interesuje go również psychologia reklamy.

Autor monografii “Koszty poznawcze uczenia mimowolnego” (2009) i ponad trzydziestu innych publikacji dotyczących świadomości i psychologii reklamy. Jego badania były również opisywane w magazynach popularnonaukowych (Charaktery, Psychologia Dziś), marketingowych (Brief, Marketing w Praktyce, ProKreacja), a także w serwisach internetowych poświęconych marketingowi (Marketing przy Kawie, MediaRun).

Prowadził lub brał udział w realizacji kilkunastu projektów badawczych finansowanych przez MNiSW i NCN. Był beneficjentem programu Wsparcie Międzynarodowej Mobilności Naukowców (2010-2011). Realizuje również projekt finansowany z funduszy strukturalnych UE (POIG) oraz dwa projekty badawcze finansowane z funduszy Narodowego Centrum Nauki.

Nagrodzony m. in.: Stypendium dla Młodych Naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2005) oraz Stypendium Tygodnika Polityka w ramach akcji „Zostańcie z nami“ (2005). Jest członkiem European Society for Cognitive Psychology (pełni funkcję sekretarza tego towarzystwa) i kilku innych międzynarodowych towarzystw naukowych. Członek Akademii Młodych Uczonych oraz Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.