Skocz do treści

Monika Kaczmarek

Prof. dr hab. Monika M. Kaczmarek – profesor w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, gdzie kieruje również Laboratorium Biologii Molekularnej. Ma wszechstronne zainteresowania badawcze, często na pograniczu dyscyplin, aczkolwiek głównie dotyczą one biologii rozrodu i biologii molekularnej. Doświadczenie zdobywała podczas licznych staży, m.in. na Politechnice Monachijskiej (Niemcy), czy w Pennington Biomedical Research Center, Louisiana State University, Baton Rouge (USA). W swoim dorobku ma kilkadziesiąt prac opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych. Wygłosiła szereg wykładów w Polsce i za granicą (np. w USA, Szwajcarii, Izraelu). Ma bogate doświadczenie w prezentacji wyników badań poza środowiskiem akademickim (np. TEDx, Futurelearn MOOC, Uniwersytet Dzieci).

Jej dorobek i osiągnięcia naukowe zostały docenione przez liczne renomowane fundacje w kraju i zagranicą, m.in. Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Fundację Pro Scientia et Vita, Fundację Hertie, Fundację Aleksandra von Humboldta, Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta.

Angażuje się w promowanie nowej generacji naukowców nie tylko w najbliższym otoczeniu. Od lat jest mentorem w programie szkoleniowo-mentoringowym TopMinds. Nie obce są jej również prace w różnych zespołach doradczych, organizacjach naukowych i towarzystwach m.in.: Akademii Młodych Uczonych PAN (zastępczyni przewodniczącego w latach 2014-2016), Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (Rady Dyrektorów od 2017 r.), Towarzystwie Biologii Rozrodu (wiceprezes od 2016 r.), Society for the Study of Reproduction (Public Affairs Committee od 2019 r.).

Więcej informacji na www.kaczmareklab.pl