Skocz do treści

Nicole Dołowy-Rybińska

Dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN – kulturoznawczyni i socjolingwistka, pracuje w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Od 2019 roku jest tam Zastępczynią Dyrektora ds. Naukowych. Studiowała kulturoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskiem i komunikację międzykulturową na paryskim INALCO. W 2010 roku obroniła w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego doktorat dotyczący sytuacji języków i kultur mniejszościowych w Europie (promotor prof. dr hab. Andrzej Mencwel).

Jest laureatką stypendiów i grantów, które umożliwiły jej prowadzenie badań w Polsce i za granicą: UNESCO/Keizo Obuchi 2006; Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (program START 2011; staż badawczy w Mercator Institute for Media, Languages and Cultures, Aberystwyth, Wielka Brytania; program Monografie, 2016); Narodowego Centrum Nauki (grant „Sonata” 2011-2014, grant „Opus” 2017-2020); Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców (2012-2015); Instytutu Łużyckiego w Niemczech (staże badawcze 2010, 2015, 2016); NPRH (grant na tłumaczenie na angielski książki); Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage (SMiLE 2018-2019). Uczestniczy w projektach badawczych w ramach współpracy między Polską Akademią Nauk a włoskim Consiglio Nazionale delle Ricerche (2014-2016; 2020-2022). Jest członkinią Committee Management COST Action 19102 “Language In The Human-Machine Era” (LITHME) (2020-2024).

Do jej głównych zainteresowań należy problematyka tożsamości europejskich mniejszości językowych, metody ochrony i rewitalizacji języków i kultur mniejszościowych, aktywizm językowy, wielojęzyczność i wielokulturowość, analiza dyskursów dotyczących zagrożenia języków i ratowania ginących kultur. Prowadzi badania terenowe na Kaszubach (Polska), na Łużycach (Niemcy), w Bretanii (Francja) i w Walii (Wielka Brytania). Interesuje się także historią i sytuacją mniejszości narodowych, etnicznych i językowych w Polsce. Jest członkinią kilku towarzystw naukowych oraz autorką pięciu monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych.