Skocz do treści

Przemysław Gorzelak

II PGorzelakDr hab. Przemysław Gorzelak – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych w Instytucie Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk. Od 2019 roku redaktor tematyczny Scientific Reports. W latach 2015-2020 redaktor tematyczny Acta Palaeontologica Polonica. Na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego uzyskał tytuł magistra w 2008 roku. W Instytucie Paleobiologii PAN uzyskał stopień doktora w roku 2011 i habilitację w roku 2019.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół badań paleoekologii, morfologii funkcjonalnej, ewolucji oraz biomineralizacji dzisiejszych i kopalnych szkarłupni. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach z listy JCR.

Kilkukrotny uczestnik w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych; obecnie kieruje projektem finansowanym przez NCN (OPUS). Odbył staże w Université Libre de Bruxelles. Był beneficjentem stypendium MNiSW (stypendium naukowe dla wybitnych  młodych naukowców: 2013-2016) oraz FNP (stypendium START: 2009 i 2010).