Skocz do treści

Przemysław Perlikowski

Prof. dr hab. inż. Przemysław Perlikowski, pracuje na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej na stanowisku profesora. Na Politechnice Łódzkiej pełni następujące funkcje: Przewodniczącego Rady Naukowej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej, Członka Senatu, Rzecznika ds. Dyscyplinarnych dla Doktorantów oraz Wiceprzewodniczącego Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna.

Jego głównym kierunkiem badań jest dynamika nieliniowa. Zajmuje się zjawiskiem synchronizacji w sieciach nieliniowych oscylatorów (układy mechaniczne, elektryczne, neurobiologiczne oraz optoelektryczne). Jego znaczącym osiągnięciem jest opracowanie hybrydowego modelu dzwonu, identyfikacja źródeł losowości w układach mechanicznych oraz zaproponowanie nowatorskich konstrukcji dynamicznych tłumików oraz absorberów drgań.

Profesor Perlikowski współpracuje z wieloma wiodącymi ośrodkami w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Ekwadorze oraz Rosji. W ramach swoich badań odbywał wiele wizyt oraz staży naukowych, w tym dwa staże podoktorskie na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie oraz na Narodowym Uniwersytecie w Singapurze. Był promotorem czterech Doktorantów, z których jeden uzyskał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską. Aktualnie sprawuje opiekę na jednym Doktorantem.

Nagrodzony m. in.: Nagroda Komitetu Mechaniki PAN im. profesora Michała Życzkowskiego (2017), Stypendium dla wybitnych Młodych Naukowców (2012-2015), Stypendium Start Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2011, 2012), Nagroda Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Państwowych Uczelni Wyższych m. Łodzi (2010).

Profesor Perlikowski jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego MNiSW ds. projektów złożonych w programach Diamentowy Grant oraz Iuventus Plus oraz Zespołu ds. Doktoratu Wdrożeniowego. Jest członkiem Komitetu Mechaniki oraz Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.

Więcej informacji: www.perlikowski.kdm.p.lodz.pl