Skocz do treści

Roman Szewczyk

Absolwent Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej z roku 2000. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 2003, zaś stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w roku 2009. Od 2001 roku jest pracownikiem Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Od 2000 roku jest także pracownikiem Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów, gdzie aktualnie pełni funkcję Sekretarza Naukowego. Aktywność naukowa dr hab. inż. Romana Szewczyka koncentruje się wokół modelowania charakterystyk magnetycznych i magnetomechanicznych najnowszych klas materiałów magnetycznie miękkich – magnetyków amorficznych i nanokrystalicznych.  Jest także zaangażowany w rozwijanie metod pomiarowych na potrzeby systemów bezpieczeństwa publicznego oraz ważenia ultra-wysokiej dokładności. Doświadczenie zawodowe dr hab. inż. Romana Szewczyka to zarówno prowadzenie jak i realizacja prac badawczych obejmujących współpracę międzynarodową z wieloma wiodącymi europejskimi zespołami naukowymi, jak również realizację zadań organizacyjnych związanych z wdrażaniem projektów finansowanych z funduszy strukturalnych oraz funduszy 7-mego Programu Ramowego. Jest Autorem lub współautorem ponad 50 publikacji w czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej, dwóch patentów i zgłoszenia patentowego. Był koordynatorem dwóch projektów foresightu technologicznego: „Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej” zrealizowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach 2008-2010 oraz Projektu Badawczego Zamawianego pt. “Monitorowanie i prognozowanie (Foresight) priorytetowych, innowacyjnych technologii dla zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego” zrealizowanego w latach 2006 – 2008. Od roku 2008 pełni także funkcję zastępcy redaktora naczelnego w czasopiśmie Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems. Jest członkiem Akademii Młodych Uczonych PAN w kadencji 2011-2016, w której pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego w okresie od 12 czerwca 2012 r. do 30 września 2014 r. Aktywność naukowa dr hab. inż. Romana Szewczyka koncentruje się wokół modelowania charakterystyk magnetycznych i magnetomechanicznych najnowszych klas materiałów magnetycznie miękkich – magnetyków amorficznych i nanokrystalicznych.  Jest także zaangażowany w rozwijanie metod pomiarowych na potrzeby systemów bezpieczeństwa publicznego oraz ważenia ultra-wysokiej dokładności. Doświadczenie zawodowe dr hab. inż. Romana Szewczyka to zarówno prowadzenie jak i realizacja prac badawczych obejmujących współpracę międzynarodową z wieloma wiodącymi europejskimi zespołami naukowymi, jak również realizację zadań organizacyjnych związanych z wdrażaniem projektów finansowanych z funduszy strukturalnych oraz funduszy 7-mego Programu Ramowego. Jest Autorem lub współautorem ponad 50 publikacji w czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej, dwóch patentów i zgłoszenia patentowego. Był koordynatorem dwóch projektów foresightu technologicznego: „Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej” zrealizowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach 2008-2010 oraz Projektu Badawczego Zamawianego pt. “Monitorowanie i prognozowanie (Foresight) priorytetowych, innowacyjnych technologii dla zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego” zrealizowanego w latach 2006 – 2008. Od roku 2008 pełni także funkcję zastępcy redaktora naczelnego w czasopiśmie Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems. Jest członkiem Akademii Młodych Uczonych PAN w kadencji 2011-2016, w której pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego.