Skocz do treści

Wojciech Fendler

Dr hab. Wojciech Fendler (ur. 1982) jest z wykształcenia lekarzem, który związał swoją karierę z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. Ukończywszy studia, rozpoczął pracę naukową w zespole prof. Wojciecha Młynarskiego z którym badał przyczyny powstawania rzadkich typów cukrzycy, ich epidemiologię oraz narzędzia ułatwiające ich diagnostykę. Po uzyskaniu habilitacji w roku 2013 rozpoczął badania nad biomarkerowym zastosowaniem mikroRNA w onkologii i radioterapii, które realizował wspólnie z badaczami z Harvard Medical School.

W badaniach tych, razem z prof. Dipnajanem Chowdhury wykazał, że mikroRNA mogą stanowić efektywny i wyjątkowo szybki wskaźnik informujący o niedawnym narażeniu na wysokie dawki promieniowania jonizującego co może warunkować dalszą terapię pacjenta. Kolejne badania dr Fendlera z zespołem rozwijają tą hipotezę wskazując na zdolności predykcyjne mikroRNA krążących we krwi w przewidywaniu powikłań radioterapii stosowanej w leczeniu nowotworów oraz poszukiwaniu testu pozwalającego na monitorowanie zdrowotnych skutków przewlekłego, niskodawkowego narażenia zawodowego.
Jest autorem licznych prac oryginalnych publikowanych w wiodących czasopismach z diabetologii (Diabetes Care, Diabetologia), radioterapii i onkologii (International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics, Cancer Research, Clinical Cancer Research), medycyny eksperymentalnej (Science Translational Medicine) i nauk o życiu (Cell Reports, Nature Communications, eLife).

Za swoją działalność naukową zdobył kilkanaście krajowych nagród dla młodych naukowców: Nagrodę Narodowego Centrum Nauki w 2020, Stypendium START FNP (dwukrotnie), Stypendium Polpharmy, Stypendium MNiSW, Nagrodę Ministra Zdrowia za rozprawę habilitacyjną i wiele innych. Jego osiągnięcia zostały również dostrzeżone na arenie międzynarodowej – w 2015 roku uzyskał ISPAD-Medtronic Young Investigator Award przyznawaną dorocznie przez to międzynarodowe towarzystwo naukowe najlepszym młodym naukowcom w diabetologii dziecięcej. W trakcie swojej dotychczasowej kariery kierował 12 projektami badawczymi finansowanymi ze środków NCN, FNP lub funduszy unijnych.

Obecnie, wraz z zespołem utworzonego w 2016 roku Zakładu Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej zajmuje się zagadnieniami narażenia na promieniowanie jonizujące oraz wczesnej detekcji chorób nowotworowych. Jego podopieczni – doktoranci i studenci, od samego początku swojej kariery naukowej są włączani do skomplikowanych, interdyscyplinarnych projektów co przeradza się w publikacje w wiodących periodykach naukowych, liczne nagrody i stypendia. W ramach swojej pracy na UM w Łodzi dr Fendler kształci przyszłych lekarzy i biotechnologów z biostatystyki i zasad evidence based Medicine. Współkoordynuje również studia podyplomowe z biostatystyki realizowane razem z firmą StatSoft. Dotychczas wypromował 2 doktorów (Beatę Małachowską i Bartłomieja Tomasika), koordynował studia podyplomowe z zakresu analizy biostatystycznej (5 edycji) oraz w latach 2015-2020 koordynował prace uczelnianego zespołu ds. Indywidualnego Toku Studiów.

Jest Wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Studium Medycyny Molekularnej, członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, a od 2016 roku jest członkiem Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk.