Przewodniczący Zastępca Przewodniczącego Zastępczyni Przewodniczącego

 
II JKolanowski IV MKwoka 

dr hab. Karol Palka

Instytut Matematyczny PAN

dr Jacek Kolanowski

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

dr hab. Monika Kwoka

Politechnika Śląska